Ontdek welke stappen Gillette zet om te helpen in de strijd tegen COVID-19.Meer informatie

Technologie informatie

Fusion Power ScheersysteemFusion Power Scheersysteem

Informatie over batterijverbruik

Fusion ProShield Chill BladesFusion ProShield Chill Blades

Verwijder de batterij wanneer de vibratie vertraagt of stopt.Laat geen lege batterij in het apparaat zitten. Vervang batterijen alleen in een droge omgeving.

Voer batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Let op: PLaats AAA Alkaline batterij, bijv.

Als een batterij lekt, veeg dan het apparaat schoon met een vochtige doek en was de handen. Raadpleeg als er enig product  in de ogen komt onmiddellijk een arts.

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raapleeg bij inslikken onmiddellijk een arts. Bel voor meer informatie over de behandeling op onze kosten naar 202-625-3333.